Lördagen den 13 juli 2024

Styrelse

Samfällighetens styrelse 2023, består av följande personer:

Namn Adress Telefon
Christer Lindvall, ordförande Trattgränd 36 070-6389470
     
Matilda Tapani, kassör Ystarvägen 111 070-5204183
Ove Persson, ledamot Ystarvägen 101 070-5570028
Ulf Johansson, ledamot Bostaden 090-177781
Leif Johansson, suppleant Ystarvägen 9 070-6766102
Mattias Lindström, suppleant Ystarvägen 97 070-3881262
Tobias Strömberg, suppleant Ystarvägen 21 070-6581090
Johanna Boström, suppleant Bostaden  

Övriga funktioner:

Robert Arnlund, revisor

Matilda Tapani, festkommitté

 

Ystarvägen 33

Ystarvägen 111

 

070-3032028

070-5204183

Har ni idéer till förändringar, förbättringar eller bara frågor, kontakta gärna någon i styrelsen