Måndagen den 27 juni 2022

Styrelse

Samfällighetens styrelse 2019, består av följande personer:

Namn Adress Telefon
Birger Mattson, ordförande Ystarvägen 25 070-2301270
Michael Finell, sekreterare, webmaster Ystarvägen 123 070-5338757
Ove Persson, kassör Ystarvägen 101 070-5570028
Joel Dahlberg, ledamot Ystarvägen 29 070-6214042
Ulf Johansson, ledamot Bostaden 090-177781
Leif Johansson, suppleant Ystarvägen 9 070-6766102
Ingela Mattson, suppleant Ystarvägen 25 070-5973535
Matilda Tapani, suppleant Ystarvägen 111 070-5204183
Johanna Boström, suppleant Bostaden  

Övriga funktioner:

N.N, valberedning

Robert Arnlund, revisor

Matilda Tapani, festkommitté

 

Ystarvägen XX

Ystarvägen 33

Ystarvägen 111

 

 

070-3032028

070-5204183

Har ni idéer till förändringar, förbättringar eller bara frågor, kontakta gärna någon i styrelsen