Lördagen den 13 juli 2024

Parkering på området

Parkering på området

Vid varje infart är det skyltat av UPAB att parkering på området är förbjuden utom på hänvisad plats. Detta betyder att:

  • Man får köra bil till sitt boende för av- och pålastning. 
  • Man får inte parkera vid sitt boende eller köra bil inom området av annat skäl.
  • Besöksparkeringen är endast till för gäster. Besökande till området kan använda gästparkeringsplatserna upp till 24 timmar. Observera att boende i föreningen ej har rätt att nyttja dessa platser för egen bil. UPAB har i uppdrag att kontrollera att parkeringsregler enl. gjord uppskyltning efterlevs, och utfärdar kontrollavgifter i de fall parkeringsreglerna ej efterlevs.
  • Alla besöksparkeringar är avgiftsbelagda. Parkeringen startas och avslutas med mobil SMS eller mobil App. Läs mer på Parkster.se eller på skyltar. Betalning kan ske med betalkort eller med faktura som man får på email
  • Platserna som hyrs ut är enbart till för parkering - de är inte reparationsplatser