Fredagen den 14 juni 2024

Publicerad 2023-04-17

Ingen epost från styrelsen?

Om man som fastighetsägare inte får men vill ha meddelanden från styrelsen på epost, skicka ett meddelande till samfällighetens sekreterare/webmaster så lägger vi till din epostadress i sändlistan.