Måndagen den 11 december 2023

Möten

  • Årsmöten hålls senast under april månad
  • Medlemsmöten hålls för övrigt om/när det finns behov
  • Styrelsemöten hålls 10 gånger per år, inkl. ett konstituerande styrelsemöte. Möten hålls i kvarterslokalen 63:an i slutet av varje månad utom i juni, juli och december.