Måndagen den 11 december 2023

Information, kvartersvärd och felanmälan

Kontorstid, Kvartersvärd

Mobil: 090–177781 Ulf Johansson (kontorstid)
E-post: ulf.l.johansson@bostaden.umea.se

Felanmälan

Uppstår fel som berör gemensamhetsanläggningen anmäls detta under kontorstid till kvartersvärden. Vid fel i undercentralen (röda lampan lyser), ring 090-177781 under kontorstid eller 090-142610 efter kontorstid. 

Cykelförråd

Vid resp. soprum 18 och 22 finns förråd för förvaring av cyklar och redskap vintertid. Nyckel till resp. förråd finns att kvitteras ut mot deponeringsavgift hos kassören.

Gemensamma aktiviteter

Varje vår deltar alla vid den allmänna städningen av området, ibland sker detta även under hösten. Vissa år utförs även målningsarbeten av t.ex. lekutrustning, staket, soprum och garage.

Samfällighetens festkommitté

Festkommittén har till uppgift att vid lämpligt/lämpliga tillfällen anordna något trevligt för sina boende inom området. Den som valts för detta fram till årsmötet är Matilda Tapani, tel: 070-5204183. Förslag på aktiviteter tas givetvis tacksamt emot av festkommittén.

Internet och TV

Radhusen har Telia som Internet- och TV-leverantör. Support via Telias hemsida eller tel:  90 200