Fredagen den 14 juni 2024

Försäljning av fastighet

Det är viktigt att informera ordförande/styrelse i god tid om försäljning av fastighet inom samfälligheten så att vi kan förbereda instruktioner (samfällighetsavgift, autogiro, bestämmelser och riktlinjer, inloggning till hemsida, m.m.) till den/de nya ägarna. ASPIA, som sköter om föreningens ekonomi behöver också information om säljare, köpare och överlåtelsedatum.

 

Information som ska ges av säljare:

  • Vilken fastighet säljs och vem/vilka är säljare
  • Vem/vilka är köpare
  • Överlåtelsedatum

 

Information som ska ges till ny/nya fastighetsägare:

  • Samfällighetsavgift, x xxx kr/månad, ska vara inbetald i förskott, senast sista dagen månaden innan till Samfällighetens Plusgiro 87 79 06-8
  • Autogiro, styrelsen rekommenderar att man ansluter sig till autogiro så att månadsavgiften dras automatiskt varje månad

 

Säljare bör också tänka på att läsa av varmvattenmätare och garage-el-mätare och se till att alla tre (3) soprumsnycklar överlämnas till den nya ägaren. Styrelsen kan hjälpa till med avläsning av garage-el men tar inget ansvar för fördelning av kostnader. Fördelning av ett eventuellt överskott eller underskott är en fråga som regleras mellan säljare och köpare.