Lördagen den 13 juli 2024

Startsidan

Välkommen till samfälligheten Prästosten!
 
Gatuadress: Ystarvägen 1-127, udda nummer
 

Inom samfällighetsområdet finns 40 radhus, ett fristående hus och 92 hyreslägenheter. För hyreslägenheterna svarar AB Bostaden i Umeå. 

Radhusen har för gemensamma angelägenheter en samfällighetsförening, som tillsammans med AB Bostaden i Umeå ansvarar för snöröjning, utomhusbelysning, fjärrvärme, vatten, parkeringsplatser, garagebyggnader, soprum, lekplatser och gemensamma grönområden. 

OBSERVERA, man måste logga in som medlem om man vill gå in på "Dokument" och läsa:

  • Protokoll från styrelsemöten
  • Bokslutsrapporter s.k Nådiga Luntan
  • Protokoll från årsmöten
  • Underhållsplan